Klaipėdos galerija

Galerija įsikūrusi jaukiame fachverkiniame XVIII a. pastate. Yra keturios parodų salės,kurių bendras plotas 147 m2.
Klaipėdos galerija skatina profesionaliojo meno sklaidą, rengia profesionalių dailininkų parodas, vykdo ir kūria meninius projektus, galerijoje bei kitose Lietuvos Respublikos ar užsienio parodų salėse.